Schoolgids

Alle belangrijke informatie over de dagelijkse gang van zaken wordt aan u medegedeeld via de Schoolgids

In onze schoolgids leggen wij uit hoe wij ons onderwijs vorm geven en wat onze ambities zijn.

Verder vindt u in onze schoolgids praktisch zaken zoals:

  • de organisatie van ons onderwijs
  • de zorg voor de kinderen
  • de leerkrachten
  • contacten ouders/ school
  • regeling school- en vakantietijden
  • belangrijke telefoonnummers en emailadressen

Klik hier voor Schoolgids