Brabants Verkeersveiligheidslabel

Verkeerseducatie in de klassen krijgen en  houden: dáár is het de provincie Noord-Brabant om te doen met het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Inmiddels staan er bijna 800 basisscholen ingeschreven en hebben er bijna 650 het Label in huis. De essentie van het BVL is dat de school punten scoort  voor zaken die de verkeersveiligheid van de (leerlingen van de) school bevorderen. Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en worden de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast willen wij  (verkeers)ouders of -verzorgers betrekken bij verkeerseducatie.

SALTO-school Strijp Dorp heeft in april 2017 het veiligheislabel gehaald.

“We dragen daarmee bij aan een stukje veiliger Strijp voor onze kinderen.”