Themacertificaat Bewegen en sport

Op SALTO-school Strijp Dorp bieden wij onze  leerlingen twee keer in de week gymlessen van een uur aan onder leiding van  een vakdocent en met ondersteuning van de eigen groepsleerkracht. Daarnaast worden er na-schoolse sportactiviteiten aangeboden. Tijdens onze talentenmiddagen (t-time) staan er structureel sportworkshops op de planning.

Wij nemen als school deel aan KEIGAAF. KEIGAAF is een programma waarin wij samen met u en de kinderen een keigave schoolomgeving gaan maken. In een keigave omgeving kunnen kinderen lekker spelen en bewegen en voelen ze zich fit. Dit is belangrijk want fitte kinderen worden minder snel ziek en leveren betere leerprestaties. 

De KEIGAAF aanpak is een samenwerking van het lectoraat ‘Move to Be’ van Fontys Sporthogeschool, de afdeling Gezondheidsbevordering van de Universiteit Maastricht, SALTO scholenstichting, Sportformule sportorganisatie en Lumens maatschappelijk werk.