Visie – Missie

Het is onze ambitie dat kinderen van Strijp dorp de school verlaten als gelukkige, enthousiaste mensen die respect hebben voor de omgeving, de ander en zichzelf.
Tevens treden zij de maatschappij tegemoet met voldoende kennis (passend bij de optimale cognitieve ontwikkeling van het kind zelf) en met de sociale- en 21 eeuwse vaardigheden die zij in hun toekomstige leven nodig zullen hebben.
Zij zijn (zelf)bewust van hun talenten, hebben zelfvertrouwen, zijn zelfredzaam en hebben reflecterend vermogen (kunnen op zichzelf en op eigen handelen reflecteren).

De missie van Saltoschool Strijp Dorp is: Ontdek je talent!