SALTO-school

SALTO-school Strijp Dorp

Samen Actief Leren Talenten Ontwikkelen

Leren in deze tijd vraagt veel meer dan een leerkracht voor de groep, een instructie en een verwerking. De kinderen op SALTO-school Strijp Dorp worden voorbereid op een leven in de 21ste eeuw. Het is een tijd waarin veranderingen en ontwikkeling elkaar in een snel tempo opvolgen. Onze kinderen gaan straks wellicht werk verrichten waar wij het bestaan nu nog niet van kennen. Dit vraagt van uw kind vaardigheden, kennis en een onderzoekende houding die aansluiten op deze snel ontwikkelende kennismaatschappij. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren onderzoeken.