Dynamo Jeugdwerk/Lumens

                                                 Inspireren – Leren – Werken

 

Dynamo Jeugdwerk

Kinderen vormen een belangrijke factor in het waarmaken van de ambities van een stad met potentie waarin iedereen mee kan doen. Daarom is het van belang dat jongeren die in Eindhoven wonen, leren en werken zich willen ontwikkelen, zich gelukkig voelen, hun talent zichtbaar kunnen maken en trots zijn op hun stad. Vanaf 2015 werkt het jeugdwerk en sociaal beheer van alle jeugdcentra in de wijken van Eindhoven en omgeving vanuit één werkwijze samen onder de vlag: Dynamo Jeugdwerk.

Het doel van Dynamo Jeugdwerk is om jongeren tussen de 4 en 27 jaar toe te leiden naar maatschappelijke en economische zelfstandigheid.

Dit doen we vanuit Inspireren, Leren, Werken: een werkwijze die stoelt op jarenlange kennis en ervaring in jeugdwerk, sociaal beheer, input van jeugd en samenwerkingspartners en behaalde successen. We geloven dat jongeren vanuit passie in beweging komen. Het uitgangspunt is altijd talentontwikkeling.

Welkom bij jongerencentrum District-U.

District-U is het nieuwste jongerencentrum van Dynamo Jeugdwerk en is gelegen op het Urban Sportpark aan de Elburglaan in Strijp, Eindhoven. Bij District-U richten wij ons vooral op de doelgroep van 4 t/m 27 jaar. Dit doen wij vanuit de werkwijze Inspireren, Leren, Werken (ILW), waarbij onze jeugdwerkers vooral inzetten op positiviteit en activatie.

District-U biedt ruimte aan de volgende Crews (projecten) van Dynamo Jeugdwerk: Masterchef, Buurthelden, Join Us, 6vs6 voetbal en BLUE. Vanuit het platform LevelUp 040 wordt een gamecorner gerealiseerd bij District-U en wordt er een muziekstudio gecreëerd om de muzikale talenten van de jeugd te ontwikkelen. Daarnaast organiseren de jeugdwerkers meerdere activiteiten waaraan behoefte is vanuit de jeugd in de wijk. Hierbij werkt Dynamo Jeugdwerk vraaggericht en is de jeugd vrij om ideeën aan te dragen en mee uit te voeren. Daarnaast staan wij open voor samenwerkingen met netwerkpartners, buurtinitiatieven, verenigingen en anderen.

Het Urban Sportpark, de toffe locatie waar wij ons bevinden, biedt tal van mogelijkheden voor activiteiten. Naast het jongerenwerk is het ook mogelijk om samen met de jeugdwerkers van Dynamo Jeugdwerk buurtinitiatieven op te zetten. Om gebruik te maken van de faciliteiten die wij bij District-U bieden, vragen wij wederkerigheid aan de jongeren. Dit uit zich in hetgeen dat de jongeren helpen met het schoonmaken, het pand mee onderhouden en/of het ondersteunen of het organiseren van activiteiten. Hierdoor is District-U niet alleen een jongerencentrum, maar ook de spil van de wijk. Hierdoor vindt er ontmoeting, dialoog en een hoger veiligheidsgevoel in de wijk plaats.

Jongerencentrum District-U is onderdeel van Lumens.

Contact:

Dynamo jeugdwerk:

Abdul Hajou T 06-15957518

E a.hajou@dynamojeugdwerk.nl

 

Dynamo Jeugdwerk:

Marleen Tempelaars

T 06-12324558 E m.tempelaars@dynamojeugdwerk.nl

 

Dynamo Jeugdwerk:

Bilal

T 06-52746475

E b.achenteh@dynamojeugdwerk.nl

 

Dynamo Jeugdwerk:

Ridwan

T 06-11371234

E r.el.moussaoui@dynamojeugdwerk.nl

 

Dynamo Jeugdwerk:

Pien

T 06-11322745

E p.hoogers@dynamojeugdwerk.nl