Ouderraad

De school heeft een actieve ouderraad, de OR. De leden van de OR zijn ouders van de verschillende groepen en een
leerkracht.

De klassenouder geeft hulp bij activiteiten die in de groep plaatsvinden.

De ouders uit de ouderraad verzorgen ook, samen met de teamleden, een aantal
activiteiten voor de kinderen.