Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel

SALTO- Strijp biedt onderwijs dat aansluit op de zone van de naaste ontwikkeling, gepersonaliseerd onderwijs. Leerlingen werken aan eigen doelen die passen bij hun leerontwikeling, de intsructie wordt hierop aangepast.
Leerlingen worden intensief betrokken bij het aansturen van hun eigen leerproces om er meer verantwoordelijkheid voor te kunnen dragen (voor proces en resultaat), actiever en gemotiveerder te leren en te leren reflecteren op eigen handelen.
In onderstaand document kunt u meer lezen over wat onze school aan extra ondersteuning biedt.

 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)