MR

Op onze school werken we samen met de medezeggenschapsraad (MR). De MR komt een aantal keer per jaar bijeen om te vergaderen onder leiding van de voorzitter. Meer informatie over de MR kunt u terugvinden in onze schoolgids.

Vragen over of aan de MR kunt u stellen via mr@bs-strijpdorp.nl

 

In de MR nemen dit schooljaar de volgende leden zitting:

Oudergeleding
Armelle van de Beld-Geurds
Mart Corbijn

Teamgeleding
Elsbeth Westerbeek
Marie-Anne van Elderen

U kunt hier klikken en ons Kader medezegenschapsregelement lezen