Kwaliteit

SALTO-school Strijp Dorp wil kwalitatief hoogstaand onderwijs geven. Dat doen we door onszelf systematisch te ontwikkelen. Kwaliteitszorg is een systeem waarmee iedere SALTO-school onderwijsontwikkelingen vorm geeft en bewaakt. Op alle SALTO-scholen wordt gewerkt via de systematiek van WMK. Bij de vormgeving worden samenhangend beleid en concrete doelstellingen geformuleerd die vervolgens leiden tot benodigde acties om een hogere onderwijskwaliteit te bereiken. Na de invoering, worden de effecten ervan bekeken aan de hand van gegevens, zoals: de  kwaliteitskaarten, inspectierapporten en tevredenheidsonderzoeken. Vanaf dat moment worden lopende plannen bijgesteld en nieuwe plannen gemaakt, waardoor het proces weer van voor af aan begint. Iedere school bepaalt zelf, binnen de wettelijke kaders van regelgeving en toezicht, wat de gewenste kwaliteit inhoudt en waar ze zich op willen ontplooien. Deze plannen zijn in de schoolgidsen en de schoolplannen van de SALTO-scholen beschreven.

Het laatste rapportage verificatieonderzoek Strijp Dorp van de onderwijsinspectie vindt u hier.

Onze resultaten

Als school zijn wij begonnen met het personaliseren van ons onderwijs:

  • Wat heeft dit kind van ons nodig?
  • Wat gaan wij dit kind voor de komende periode bieden?

Hierdoor wordt ons onderwijs steeds meer afgestemd op de individuele leerlingen.

Dit heeft ook een consequentie voor de keuze van de Eindtoets in groep 8. Wij vonden de CITO-Eindtoets niet meer bij ons passen en daarom zijn we grondig op zoek gegaan naar een goede vervanger en zijn bij de Eindtoets van IEP uitgekomen. De kinderen vonden het prettig werken; wij zagen dat deze toets veel minder belastend voor de kinderen is.

Begin groep 8 zullen de leerlingen van groep 8 tevens de IEP advieswijzer maken; deze toets is een hulpmiddel bij de advisering voor het middelbaar onderwijs.

De Eindtoets is verplicht en wordt eind april afgenomen. Omdat dan de adviezen voor het Voortgezet Onderwijs al gegeven zijn, is de school verplicht om de adviezen te heroverwegen.