Verlof aanvragen

Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Extra vrij nemen, langer met vakantie gaan of tussendoor op vakantie gaan mag niet. Dit staat in de leerplichtwet. Soms kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

Indien u gebruik wilt maken van een verlofregeling minder dan 10 dagen kunt u hier klikken met een toelichting over deze verlofaanvraag.

Als uw aanvraag langer dan 10 dagen omvat, vragen wij u om dit formulier in te vullen.