Disclaimer

© 2014 SALTO

Het onderstaande is van toepassing op de website van Strijp Dorp. Door deze website te gebruiken, verklaart u kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze disclaimer.

Deze website dient ter algemene informatievoorziening en de inhoud (zoals teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, namen en logo’s) kan door Strijp Dorp worden gewijzigd of verwijderd zonder voorafgaande aankondiging.

Hoewel de inhoud van de website door Strijp Dorp met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, geeft Strijp Dorp geen garantie dat de inhoud ervan actueel, correct of compleet is, derhalve kan Strijp Dorp hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.

Deze website bevat voor uw gemak verwijzingen naar andere websites en andere gekoppelde bestanden. Strijp Dorp heeft echter geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze webpagina’s, waardoor zij hiervoor niet aansprakelijk kan worden gesteld. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats.

Strijp Dorp maakt u er op attent dat de inhoud van deze website auteursrechtelijk is beschermd. Alle eigendomsrechten berusten bij Strijp Dorp of de licentiegevers. Als u (delen van) de getoonde inhoud wilt gebruiken op publiekelijk toegankelijke plaatsen, dient u hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij Strijp Dorp. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van de website of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Strijp Dorp is niet aansprakelijk voor het eventueel (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website en voor (vermeende) schade die voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website.