Lumens

                                                 Inspireren – Leren – Werken

 

Dynamo Jeugdwerk

Kinderen vormen een belangrijke factor in het waarmaken van de ambities van een stad met potentie waarin iedereen mee kan doen. Daarom is het van belang dat jongeren die in Eindhoven wonen, leren en werken zich willen ontwikkelen, zich gelukkig voelen, hun talent zichtbaar kunnen maken en trots zijn op hun stad. Vanaf 2015 werkt het kinder- en jongerenwerk en sociaal beheer van alle jeugdcentra in de wijken van Eindhoven en omgeving vanuit één werkwijze samen onder de vlag: Dynamo Jeugdwerk.

Het doel van Dynamo Jeugdwerk is om jongeren tussen de 4 en 27 jaar toe te leiden naar maatschappelijke en economische zelfstandigheid.

Dit doen we vanuit Inspireren, Leren, Werken: een werkwijze die stoelt op jarenlange kennis en ervaring in kinder- en jongerenwerk, sociaal beheer, input van jeugd en samenwerkingspartners en behaalde successen. We geloven dat jongeren vanuit passie in beweging komen. Het uitgangspunt is altijd talentontwikkeling.  

Dynamo Jeugdwerk geeft vorm aan een non-formele leerwerkomgeving door o.a. het bieden van een jongerencentrum zoals JC Stairway in Strijp-Oost waarin workshopruimte, podium en scholing bij elkaar komen.

Dit is de beste insteek om jeugd ‘grip’ te geven op hun leven en uitval op weg naar zelfstandigheid te voorkomen. We bouwen aan sociale netwerken en zien onderwijs en werk als essentiële onderdelen in de richting naar zelfstandigheid. We zijn zichtbaar en toegankelijk voor iedere jongere.

Dynamo Jeugdwerk is vanaf 2015 dé partner om de ambitie “iedereen kan meedoen” waar te maken. Door middel van onze werkwijze ILW werken we preventief aan overlastbestrijding, vroegtijdige schoolverlating en reductie van het aantal aanvragen voor uitkeringen door jeugdigen.

 

I Love Working!

Lumens 
Dynamo Jeugdwerk is een concept van Lumens waarbij sociaal ondernemerschap het uitgangspunt is. Lumens zet haar maatschappelijke kennis van klanten en wijken in en verbindt en ondersteunt. Met specifieke kennis en ervaring (vanuit o.a. de exploitatie van wijkondernemingen, jongerencentra, Dynamo en Speelpark de Splinter) helpt Lumens bewoners en bewonersorganisaties op maat.

 

Contact

Dynamo Jeugdwerk:

Stephan Bogdanski

T 0615837435

E s.bogdanski@lumenswerkt.nl 

 

Dynamo Jeugdwerk:

Julia Dabekaussen

T 0627329473

E j.dabekaussen@lumenswerkt.nl

  JC Stairway Strijp

 

Voor gebruik/reservering van de ruimte:

Abdul Hajou

T 0615957518

E a.hajou@lumenswerkt.nl

 

Wijkwerk vormt de schakel tussen wijkbewoners en initiatieven uit de wijk.

Heb je een idee voor een initiatief?
Neem hiervoor contact op met Ruud Meij, T 0652634961 E r.meij@lumenswerkt.nl