Schooltijden en vakantie

Schooltijden 2018-2019

Dag

Schooltijden

Maandag

08.30 uur - 14.30 uur

Dinsdag

08.30 uur - 14.30 uur

Woensdag

08.30 uur - 12.30 uur

Donderdag

08.30 uur - 14.30 uur

Vrijdag

08.30 uur - 14.30 uur

De eerste bel gaat om 08.20 uur en dan mogen de kinderen, eventueel samen met de ouders naar de klas lopen. 

Om 08.25 uur  gaat de tweede bel om afscheid te nemen en om 8.30 gaat de derde zodat de lessen kunnen beginnen.

Zorg dat uw kind op tijd op school is. Dit voorkomt een hele hoop onrust!

 

Gymrooster basisschool Strijp Dorp schooljaar 2018 – 2019

Donderdag:

8.30 uur – 9.15 uur

Groep 1

9.15 uur – 10.00 uur

Groep 2

10.00 uur – 10.45 uur

Groep 7/8

10.45 uur – 11.30 uur

Groep 4/5

11.30 uur  – 12.15 uur

Groep 5/6

12.15 uur – 12.45 uur

Pauze

12.45 uur – 13.30 uur

Groep 3/4

13.30 uur – 14.15 uur

Groep 5/6

14.30 uur – 15.30 uur

Naschoolse activiteiten

Op maandag gymen de kleuters in de speelzaal. De groepen 3 t/m 8 hebben om de week les van

hun eigen leerkracht in de gymzaal. Tijdens het buitenspelen in de kleine pauze wordt het spel van de

week gespeeld en is er ruimte voor beweging.


Kinderen in groep 3 t/m 8 worden vanuit hygiënisch oogpunt geacht na de gymles te douchen.  

In de bovenbouw mag na afloop deodorant worden gebruikt mits in de vorm van een roller in een plastic fles.

De kinderen van groep 1 hebben de speelzaal tot hun beschikking en gebruiken deze minimaal één keer per week voor een gymles.

Op regendagen waarop niet buitengespeeld kan worden spelen deze kinderen in de speelzaal.

De gymschoenen van deze leerlingen blijven op school.

 

Vrije dagen en vakanties schooljaar 2018-2019

 

Vakanties

Eerste dag

Laatste     dag

Herfstvakantie

15 oktober 2018

19 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018

04 januari 2019

Voorjaarsvakantie

4 maart 2019

8 maart 2019

 

 

 

Meivakantie

22 april 2019

3 mei 2019

Pinksteren

10 juni 2019

10 juni 2019

Juni week

3 juni 2019

7 juni 2019

Zomervakantie

08 juli 2019

19 augustus 2019

Vrije dagen

Vrijdag

12  oktober 2018 - vanaf 12.00 uur

Woensdag

31 oktober 2018

Vrijdag

21 december 2018 - vanaf 12.00 uur

Vrijdag

1 maart  2019 - vanaf 12.00 uur

maandag

25 maart 2019           

Donderdag en vrijdag

30 en 31 mei 2019

Vrijdag

05 juli 2019 - vanaf 12.00 uur