MR

Op onze school werken we samen met de medezeggenschapsraad (MR). De MR komt een aantal keer per jaar bijeen om te vergaderen onder leiding van de voorzitter. Meer informatie over de MR kunt u terugvinden in onze schoolgids.

Vragen over of aan de MR kunt u stellen via mr@bs-strijpdorp.nl

In de MR nemen in schooljaar 2017-2018 de volgende leden zitting;

  • Armelle van de Beld (oudergeleding)
  • Jenny Pero (oudergeleding)
  • Marie-Anne van Elderen (leerkracht)

U kunt hier klikken en ons Kader medezegenschapsregelement lezen