Visie en missie Strijp Dorp

De missie en visie van SALTO-school Strijp Dorp

SALTO-school Strijp Dorp gaat ervan uit dat kinderen een eigen ontwikkelingskracht hebben en daarbij tegelijkertijd afhankelijk zijn van de invloed van hun omgeving. De school biedt een warme, veilige, uitdagende omgeving, waarbinnen ieder kind zich kan ontwikkelen. Wij willen onze kinderen een onderzoekende houding laten ontwikkelen die bijdraagt  aan het ontdekken van eigen kwaliteiten en talenten

 

De missie van SALTO-school Strijp Dorp is: Ontdek je talent!