Ons onderwijs

Ons onderwijs

Het onderwijs op Saltoschool Strijp Dorp richt zich op gepersonaliseerd leren. We vinden het belangrijk dat leerlingen naast taal en rekenen ook worden voorbereid op de samenleving van morgen. Dat betekent dat wij binnen ons onderwijs aandacht schenken aan praktische vaardigheden, talentontwikkeling en persoonsvorming. Dit doen wij middels:

 

Ontdekkend en onderzoekend leren 

Engels vanaf groep 1

Talententijd in samenwerking met onder andere CKE, Mad Science en natuur Educatie Gemeente Eindhoven

Creativitijd

Sport en bewegen

Thematisch werken vanaf groep 1